Pro odběr náhradního plnění nabízíme tyto možnosti:


- výrobu firemních prezentačních a jiných dárků

- úklidové služby vnitřní i venkovní

- malířské a natěračské práce

- údržbářské práce

- údržbu zeleně a venkovních ploch

- pomocné stavební práce.

Povinný podíl osob se zdravotním postižení dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti: Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. Tuto povinnost uvedenou lze plnit takto:
a) zaměstnáváním osob se zdravotním postižením v pracovním poměru,
b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami
    se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům,
c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů uvedených v písmenech a) až c).