Charakteristika naší firmy:


- zaměstnáváme osoby se zdravotním postižením (OZP)
dle § 67 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti


- máme zřízena chráněná pracovní místa
dle § 75 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti


- našim odběratelům nabízíme poskytování
tzv. NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ v souladu s
§ 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti


- zaměstnáváme osoby 50+


- provozujeme obchod a e-shop BARVY HUSOVA